Правила и Условия

VASSY.NET Affiliate Програма – Правила и Условия

Споразумение

Регистрирайки се за Партньор в Партньорската афилиейт програма на сайта VASSY.NET, Вие се съгласявате да спазвате следните Общи условия („Правила и Условия“).

VASSY.NET си запазва правото да актуализира и променя Общите условия от време на време без предизвестие. Всички нови функции, които увеличават или усъвършенстват настоящата програма, включително пускането на нови инструменти и ресурси, са предмет на Общите условия. Продължаването на използването на Програмата след всяка такава промяна представлява вашето съгласие за такива промени.

Нарушаването на някое от изброените по-долу условия ще доведе до прекратяване на профила Ви и до отнемане на всякакви неплатени комисионни за афилиейтите, получени по време на нарушението. Вие се съгласявате да използвате Партньорската програма на свой собствен риск.

Условия на профила

  • Трябва да сте на 18 или повече години, за да участвате в тази програма.
  • Трябва да живеете в България като партньор.
  • Трябва да сте реален човек. Сметки, регистрирани от „ботове“ или други автоматизирани методи, не са разрешени.
  • Трябва да посочите пълното си юридическо име, валиден имейл адрес и всяка друга поискана информация, за да завършите процеса на регистрация.
  • Вашето влизане може да се използва само от един човек – не е разрешено споделянето на едно име от няколко души.
  • Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и парола. VASSY.NET не може и няма да носи отговорност за загуби или щети от неспазването на това задължение за сигурност.
  • Вие носите отговорност за цялото съдържание, публикувано и за дейността, която се осъществява в профила Ви.
  • Едно физическо или юридическо лице не може да поддържа повече от една сметка.
  • Нямате право да използвате Партньорската програма за незаконни или неоторизирани цели. При използването на Услугата не трябва да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).
  • Нямате право да използвате Партньорската програма, за да печелите пари от собствени поръчки на продукти от VASSY.NET.

Връзки / графики на сайта ви, във вашите имейли или други комуникации

След като сте се регистрирали за Партньорската програма, ще получите уникален Партньорски код. Имате право да поставяте връзки, банери или други графики, които предоставяме с Вашия Партньорски код на вашия сайт, във вашите имейли или в други комуникации. Ще ви предоставим указания, стилове на връзки и графични произведения, които да използвате при свързването към VASSY.NET. Можем да променяме дизайна на произведенията по всяко време без предупреждение, но няма да променяме размерите на изображенията без известие.

За да позволим точното проследяване, отчитане и начисляване на такса за препращане, ние ще ви предоставим специални формати за връзка във всички връзки между вашия сайт и VASSY.NET. Трябва да сте сигурни, че всяка от връзките между вашия сайт и VASSY.NET правилно използва такива специални формати на връзки. Връзки към VASSY.NET, поставени на сайта Ви съгласно настоящото Споразумение и които използват правилно такива специални формати за връзки, се наричат „Специални връзки“. Вие ще печелите препратки само по отношение на продажбите на продукт VASSY.NET, който се осъществява директно чрез специални връзки; ние няма да носим отговорност пред Вас по отношение на каквито и да е неизпълнения от Вас или от някого, които се отнасят до използването на Специални Връзки или неправилно въвеждат Вашия Партньорски код, включително до степен, до която такъв отказ може да доведе до намаляване на суми, които иначе биха Ви били изплатени съгласно настоящото споразумение.

Партньорските връзки трябва да сочат към страницата на промотирания продукт.

Нареждания / комисиони и плащания

За продажба на продукт, за да може да получи такса за препращане, клиентът трябва да кликне върху специална връзка от вашия сайт, имейл или други съобщения до https://vassy.net и да попълни поръчка за продукт по време на сесия.

Ние ще плащаме само комисионни за връзки, които автоматично се проследяват и отчитат от нашите системи. Ние няма да плащаме комисионни, ако някой каже, че са закупили или някой каже, че са въвели код за препращане, ако не са проследени от нашата система. Ние ще плащаме само комисионни, генерирани чрез правилно форматирани специални връзки, които автоматично се проследяват от нашите системи.

Ние си запазваме правото да дисквалифицираме комисионните, получени чрез измамни, незаконни или прекалено агресивни, съмнителни методи за продажба или маркетинг.

Плащанията към вас започват само след като сте спечелили повече от 20 лв. Ако партньорският ви профил никога не премине прага от 20 лв., Комисионите ви няма да бъдат реализирани или платени. Ние сме отговорни единствено за плащането на суми, които са надвишили прага от 20 лв.

Идентифицирай се като Партньор на VASSY.NET

Нямате право да издавате прессъобщение относно това Споразумение или Вашето участие в Програмата; това действие може да доведе до прекратяване на действието на програмата. Освен това, Вие по никакъв начин не можете да представяте или разкрасявате отношенията между нас и Вас, да казвате, че разработвате нашите продукти, казвате, че сте част от VASSY.NET или изразявате или предполагате каквито и да е взаимоотношения или принадлежности между нас и Вас или друго лице освен ако изрично е позволено от настоящото споразумение (включително чрез изразяване или намек, че ние подкрепяме, спонсорираме, одобряваме или внасяме пари за благотворителност или друга причина).

Нямате право да купувате продукти чрез своите партньорски връзки за ваша собствена употреба. Такива покупки могат да доведат (по наше усмотрение) до удържане на такси за препращане и / или прекратяване на това Споразумение.

Методи на плащане

Ако печалбата ви за месеца е над 20 лв, ще ви я изплатим до 5-о число на следващия месец. Ако не сте надхвърлили прага от 20 лв, тогава сумата се добавя към следващия календарен месец и ще бъде изплатена само след като се надвиши минималния праг.

Дефиниция на клиента

Клиентите, които купуват продукти чрез тази Програма, ще се считат за наши клиенти. Съответно, всички наши правила, политики и оперативни процедури, отнасящи се до поръчките на клиенти, обслужването на клиентите и продажбите на продукти, ще важат за тези клиенти. Ние можем да променим нашите правила и оперативни процедури по всяко време. Например, ние ще определим цените, които ще се таксуват за продукти, продавани по тази програма в съответствие с нашите собствени ценови политики. Продуктовите цени и наличностите могат да варират от време на време. Тъй като промените в цените могат да повлияят върху Продуктите, които сте посочили в сайта си, не трябва да показвате цените на продуктите на сайта си. Ние ще използваме търговски разумни усилия, за да представим точна информация, но не можем да гарантираме наличността или цената на всеки конкретен продукт.

Вашите отговорности

Вие ще бъдете единствено отговорни за разработването, експлоатацията и поддръжката на вашия сайт и за всички материали, които се появяват на сайта Ви. Например, вие сте единствено отговорни за:

– Техническата експлоатация на Вашия обект и на цялото свързано оборудване
– Осигуряването на показването на специални връзки на сайта Ви не нарушава никакво споразумение между вас и трета страна (включително, без ограничение, ограничения или изисквания, поставени ви от трета страна, която хоства сайта ви)
– Точността, истинността и целесъобразността на материалите, публикувани на сайта Ви (включително, наред с други неща, всички материали, свързани с Продукта, и всяка информация, която включвате или асоциирате със Специални връзки)
– Гарантиране, че материалите, публикувани на сайта Ви, не нарушават или нарушават правата на трета страна (включително, например, авторски права, търговски марки, неприкосновеност на личния живот или други лични или собственически права)
– Уверете се, че публикуваните на сайта Ви материали не са клеветнически или незаконни
– Гарантиране, че вашият сайт правилно и адекватно разкрива, чрез политиката за поверителност или по друг начин, как събирате, използвате, съхранявате и разкривате данни, събрани от посетители, включително, когато е приложимо, че трети страни (включително рекламодатели) могат да обслужват съдържание и / или или реклами и да събира информация директно от посетителите и може да поставя или разпознава „бисквитките“ в браузърите на посетителите.

Спазване на законите

Като условие за Вашето участие в Програмата, Вие се съгласявате, че докато сте участник в Програмата, ще спазвате всички закони, наредби, правила, разпоредби, заповеди, лицензи, разрешения, решения или други изисквания на всеки държавен орган, който има юрисдикция над вас, дали тези закони и т.н. вече са в сила или по-късно влизат в сила по времето, когато сте участник в програмата. Без да ограничавате горепосоченото задължение, Вие се съгласявате, че като условие за Вашето участие в Програмата ще спазвате всички приложими закони (федерални, щатски или други), които управляват маркетинговата електронна поща, включително без ограничение, CAN-SPAM Закона от 2003 г. и всички други анти-спам закони.

Срок на споразумението и програмата

Срокът на това Споразумение ще започне след приемането на Вашето заявление за Програмата и ще приключи, когато бъде прекратен от която и да е от страните. Вие или ние можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време, със или без причина, като предоставим на другата страна писмено предизвестие за прекратяване. При прекратяване на това Споразумение по каквато и да е причина, Вие незабавно ще преустановите използването и ще премахнете от сайта си всички връзки към https://vassy.net и всички наши търговски марки, търговско облекло и лога, както и всички други материали, предоставени от Вас или от името на нас, съгласно настоящото споразумение или във връзка с Програмата. VASSY.NETси запазва правото да прекрати програмата по всяко време. При прекратяване на програмата, VASSY.NET ще заплати всички неизплатени приходи, натрупани над 20 лв.

Прекратяване на договора

VASSY.NET, по собствена преценка, има право да преустанови или прекрати Вашата сметка и да откаже всички настоящи или бъдещи ползвания на Програмата, или всяка друга услуга VASSY.NET по някаква причина по всяко време. Такова прекратяване на Услугата ще доведе до деактивиране или изтриване на профила Ви или до достъпа ви до профила Ви, както и до конфискация и отказ от всички потенциални или предплатени комисиони в профила Ви, ако те са били спечелени чрез измама, незаконно или прекалено агресивни, съмнителни методи за продажба или маркетинг. VASSY.NET си запазва правото да откаже услуга на никого и да е, по каквато и да е причина по всяко време.

Взаимоотношения на страните

Вие и ние сме независими изпълнители и нищо в това Споразумение няма да създаде никакво партньорство, съвместно предприятие, агенция, франчайз, търговски представител или трудово правоотношение между страните. Няма да имате право да правите или приемате предложения или представяния от наше име. Вие няма да правите никакви изявления, независимо дали на вашия сайт или по друг начин, които разумно биха противоречали на нещо в този раздел.

Ограничения на отговорността

Ние няма да носим отговорност за косвени, специални или последващи щети (или загуба на приходи, печалби или данни), възникнали във връзка с настоящото споразумение или програмата, дори ако сме били уведомени за възможността за такива щети. Освен това, общата ни отговорност, произтичаща от това Споразумение и Програмата, няма да надвишава общите такси за препращане, платени или платими Ви съгласно настоящото Споразумение.

Отказ от отговорност

Ние не правим никакви изрични или подразбиращи се гаранции или изявления по отношение на Програмата или продукти, продавани чрез Програмата (включително, без ограничение, гаранции за годност, продаваемост, нарушение или каквито и да е подразбиращи се гаранции, произтичащи от хода на изпълнение, сделки или търговия). В допълнение, не правим никакво становище, че работата на VASSY.NET ще бъде непрекъсната или без грешки, и ние няма да носим отговорност за последствията от прекъсвания или грешки.

Независимо разследване

ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС ВСИЧКИ УСЛОВИЯ. РАЗБИРАТЕ, ЧЕ МОЖЕМ ДА ПРАВИМ ПРОМЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ (ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯМО) , КОИТО МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ НАСТОЯЩИТЕ. ИМАТЕ НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА УЧАСТИЕТО В ПРОГРАМАТА И НЕ ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ СПОРАЗУМЕНИЯ.

Отсъждане

Всеки спор, свързан по някакъв начин с това Споразумение (включително всяко действително или предполагаемо нарушение на този Договор), всички транзакции или дейности по настоящото Споразумение или Вашите взаимоотношения с нас или с някои от нашите филиали, ще бъдат предадени на поверителен арбитраж, с изключение на това, доколкото по някакъв начин са нарушили или заплашили да нарушите нашите права върху интелектуална собственост, ние можем да потърсим съдебни мерки или други подходящи мерки в съда (и вие се съгласявате с неизключителната юрисдикция и място в такива съдилища) или друг компетентен съд. Отсъждането по това споразумение се провежда съгласно правилата, които следват в Българското законодателство. Решението на съдията е обвързващо и може да бъде вписано като съдебно решение във всеки компетентен съд. В максимална степен, разрешена от приложимото право, нито един съдия по настоящото споразумение не може да се присъединява към съдия, включващ която и да е друга страна, която е предмет на настоящото споразумение, независимо дали чрез съдебно производство от клас или по друг начин.

Разни

Това споразумение ще се регулира от законите на Република България, без позоваване на правила, регулиращи избора на закони. Вие не можете да прехвърляте този договор, по какъвто и да било начин, без нашето предварително писмено съгласие. При спазване на това ограничение, настоящото споразумение ще бъде обвързващо за, в полза на и ще подлежи на изпълнение спрямо страните и техните съответни правоприемници. Неуспехът ни да наложим стриктното Ви изпълнение на която и да е разпоредба на това Споразумение няма да представлява отказ от правото ни впоследствие да приложим такава разпоредба или всяка друга разпоредба на това Споразумение.

Неуспехът на VASSY.NET да упражнява или налага някакво право или разпоредба от Условията за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба. Условията за ползване представляват цялото споразумение между Вас и VASSY.NET и управляват Вашето ползване на Услугата, замествайки всички предварителни споразумения между Вас и VASSY.NET (включително, но не само, предишни версии на Общите условия).